Heer u doorgrond en kent mij tekst. HEER, U doorgrondt en kent mij : Frisse Wateren 2019-01-16

Heer u doorgrond en kent mij tekst Rating: 6,1/10 1745 reviews

Opwekking 518 Bladmuziek

heer u doorgrond en kent mij tekst

Vers 2: Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. Laat we ons ook altijd bewust zijn dat God, met alles wat Hij in Zichzelf is, met welgevallen op ons ziet. Dus waarom zou je het stuur dan ook niet echt in vertrouwen aan Hem geven. En hoewel hij vol vertrouwen zich verblijdt in de gemeenschap met God, houdt hij het toch voor mogelijk, dat er iets in zijn leven is wat een schadelijke weg schijnt. God bekommert zich om de afzonderlijke persoon. Als hij schrijft dat God hem doorgrondt en kent, dan betekent dit kennen van God geen waarneming zonder ervaring.


Next

Gij doorgrondt en kent mij (I) : Frisse Wateren

heer u doorgrond en kent mij tekst

. Vergelijkt men vers 18 met de belofte die Abraham krijgt in Genesis 22 vers 17, alsmede met Galaten 3 vers 8 en 14, dan kan men de toepassing maken, dat uiteindelijk iedere gelovige een gedachte van God is. Psalm 139:1-3 Misschien zijn er mensen die zenuwachtig worden van de gedachte dat er Iemand is die ze door en door kent, precies weet wat ze doen, en zelfs weet wat ze dénken. Daarbij worden ook verschillende beschouwingen, artikelen en hulpmiddelen gebruikt zie de literatuurlijst aan het eind. Vaak blijft misschien minder over, dan wij meenden. Is dat niet een bemoedigende gedachte? De gedachtenwereld is een onoverzienbaar groot gebied, Wat denken we niet allemaal! De Geest van God onderzoekt alle dingen en is overal.

Next

Gij doorgrondt en kent mij (I) : Frisse Wateren

heer u doorgrond en kent mij tekst

Ook in deze zin verstaat Hij onze gedachten van verre. Een compleet mens die nooit naar de hel zal gaan en ook een plaats in de hemelse heerlijkheid inneemt. Een vaak gebruikt beeld in het Oude Testament om iets wat ontelbaar is, uit te drukken Richt. Maar overal heeft hij ervaren: God is daar. Wat mogelijk is, is het bewust weggaan van mensen van het aangezicht van God, zoals Kaïn dit gedaan heeft Gen.

Next

Opwekking 518 Bladmuziek

heer u doorgrond en kent mij tekst

De beschrijving vindt plaats in een poëtische taal, die iets van de artistieke en creatieve geest van David onthult. En deze God laat niet met zich sollen. Daarmee zou de psalm eerder iets later in het leven van David te duiden zijn. Daarover kan de gelovige alleen maar in verwondering aanbidden en nederig de kennis aannemen: Zijn gedachten zijn te hoog! Opmerking B: De natuurlijke mens die tot God komt, ziet zich geconfronteerd met het feit van Gods alwetendheid. Maar dat zal altijd een weg van onrust, een schadelijke weg zijn. Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen.

Next

Heer, U doorgrondt en kent mij

heer u doorgrond en kent mij tekst

Zoals Paulus aan het eind van Romeinen 11 een lofzang aanheft over de wijsheid van God in de wegen met Israël, verwondert hier het overblijfsel zich over de alwetendheid, de alomtegenwoordigheid en de almacht van God, die ook worden onthuld in het herstel van Zijn aardse volk. En zelfs dan, wanneer ik in gebed nog steeds naar woorden zoek, dan weet Hij het al. Vers 12: Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. Hoewel we ook weten dat God ieder mens met zijn uiterlijke verschijning gemaakt heeft, en ieder, in het bijzonder de gelovige, zo aanneemt zoals hij door God geschapen werd. De gedichten van zijn in licentie gegeven volgens een. U omgeeft mij van achteren en baant de weg voor mij, dit begrijpen is mij te wonderlijk, te verheven ik kan er niet bij, U omringt mij met liefde, en legt Uw hand op mij.

Next

Gij doorgrondt en kent mij (I) : Frisse Wateren

heer u doorgrond en kent mij tekst

Houdt alles stand wanneer Hij zeeft? En waar ik ook naartoe zou gaan, Ik weet dat U daar bent. Indeling en inleiding De psalm bevat 24 verzen, die in vier maal zes verzen kunnen worden onderverdeeld. De gedachtengang: God kent mij door en door, maar Hij legt toch Zijn hand zegenend! Dit vasthouden betekent voor hem bescherming, bewaring en veiligheid. Hij verheugt zich in de rechterhand, die hem vast zal houden. Te begrijpen dat God alles weet, heeft echter ook iets wat heel erg bevrijdend is. Want U Heer heeft mij geschapen, U zag mij in het prille begin, hoe wonderbaar zijn Uw werken, ik zie steeds Uw grootheid daarin.

Next

Opwekking 518 Bladmuziek

heer u doorgrond en kent mij tekst

De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent. Ik bevind mij in de duisternis vs. De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend. David behandelt het grote feit dat de Heer hem persoonlijk volledig doorgrond en gekend heeft en presenteert zijn gedachten over dit onderwerp. Vers 11: Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! Lijkt stuurloos, want denken wij echt dat wij alles kunnen controleren? We moeten dit boek van het boek des levens Fil. Een andere toepassing voor onze huidige tijd kan misschien zijn, dat we leren om de zonde bij zijn naam te noemen.


Next

Heer, U doorgrondt en kent mij

heer u doorgrond en kent mij tekst

Het heel vermoeiende van de schijn hoog houden is niet nodig. Hoe vaak zal David dat ervaren hebben. Kunnen we ons nog steeds verbazen over onze God? Opmerking C: De Heer Jezus genoot als mens op deze aarde als geen ander de alomtegenwoordigheid van God. Hij heeft nieuw leven nodig. In plaats daarvan hebben deze waarheden een directe invloed op zijn leven, op zijn dagelijks leven. Deze psalm is eveneens van David.

Next