En dergelijke afkorting. e.d.m. 2019-01-05

En dergelijke afkorting Rating: 5,1/10 252 reviews

Wat betekent de afkorting e.d.?

en dergelijke afkorting

En ook uit andere dialecten en zelfs talen zie ik soms hele leuke woorden die het Nederlands zouden kunnen verrijken. Het werkt ook goed bij van de huid, hersenen, ogen en endeldarm, bij besmettelijke Pfeiffer , en veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Lengtematen worden oppervlaktematen en inhoudsmaten met een kleine, verhoogde 2 of 3: cm 2 vierkante centimeter m 3 kubieke meter Voor meer informatie over gewichten en lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten: zie. Amblyopie is een chronische aandoening van de ogen die wordt gekenmerkt door een slechtere visus. Akinesie bewegingsarmoede is het verlies van de willekeurige bewegingen van de spieren. You can complete the translation of 'e d ' is een afkorting van 'en dergelijke' given by the Dutch-French dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse.

Next

Wat betekent de afkorting e.d.?

en dergelijke afkorting

Anaëroob houdt in dat organismen zonder zuurstof kunnen leven en groeien. Avulsie is het afscheuren van een deel van het lichaam op de plaats waar dat deel aan het lichaam vastzit. Augmentatie betekent groter qua omvang, hoeveelheid, graden of ernst. Een apotheek is een plaats waar geneesmiddelen bereid en uitgegeven worden. Dat had jij intussen wel kunnen doen alvorens zo'n grote onjuiste respons neer te pennen. Aminozuur is de bouwsteen van eiwit.

Next

Alle afkortingen op een rijtje!

en dergelijke afkorting

Een is een chirurgische ingreep waarbij een ledemaat geheel of gedeeltelijk wordt afgezet. De medicijnen verstoren de stofwisseling van de , remmen de enzymen van de ademhaling, blokkeren de zenuwen en spieren of maken ze vatbaar voor vernietiging door de macrofagen van de gastheer. Adjuvante therapie is ondersteunende medicamenteuze behandeling bij of na een of chirurgische ingreep, bijvoorbeeld met. Op basis van een taalkundig onderzoek van. Acetaminofen is een medicijn dat algemeen wordt gebruikt als een pijnstiller en koortsverlagend middel.

Next

Medische termen en afkortingen: A

en dergelijke afkorting

Langere letterwoorden van eigennamen krijgen één hoofdletter Unicef, Vinex. Amalgaam is een mengsel van kwik en andere metalen dat in de tandheelkunde worden gebruikt voor het vullen van tanden en kiezen. Er worden punten gebruikt als er verwarring met een gewoon woord kan bestaan m. Het afferent zenuwstelsel is het deel van het dat bestaat uit de binnenkomende sensorische. Naar het waarom is het raden. De verleden tijd en het voltooid deelwoord krijgen een d of t zoals de kofschipregel dat voorschrijft voor het voluit uitgesproken woord 'essemmessen', 'seeseeën'.

Next

'e d ' is een afkorting van 'en dergelijke' translation French

en dergelijke afkorting

Actinomysine D, ook bekend onder de naam dactinomysine, is een krachtig antibioticum waarmee een aantal kwaadaardige wordt behandeld. De voeding gaat niet door de mond en het maag-darmkanaal het lichaam in maar loopt door een dun slangetje katheter direct een bloedvat in. Acetylcholinesterase is een enzym dat voorkómt dat acetylcholine wordt vrijgegeven door zenuwprikkels door het om te zetten in en acetaat. Agglutinogeen is een antigene stof die het organisme aanzet tot vorming van agglutinine waar het mee reageert, met als gevolg agglutinatie. Door dit hormoon scheidt de schors het bijnierschorshormoon af waarmee het lichaam een weerstand tegen stress opbouwt.


Next

Alle afkortingen op een rijtje!

en dergelijke afkorting

Een agger is een anatomische verhevenheid bijvoorbeeld agger nasi: een walachtige verhevenheid op de neus-zijwand. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de , een organisatie zonder winstoogmerk. Ik heb in mijn vraagstelling tot twee maal toe geschreven dat het om de officiële afkorting gaat, dat het niet om chattaal gaat. De atticus is de koepel van de trommelholte in het. Ascorbinezuur is de scheikundige naam voor. Dat dit dan geen foute aanname was, wil niet zeggen dat iemand dat aan de buitenkant zou moeten hebben kunnen zien. Bovendien blijft gewoon staan dat fonetisch betekent dat de afkorting uitgesproken klinkt als het woord dat je wilt zeggen ; ik snap wel wat je bedoelt, maar het is niet het zelfde.

Next

Wat betekent BAE? Dit is een afkorting die veel gebruikt wordt.

en dergelijke afkorting

Waarschijnlijk zijn ze overgenomen uit het Frans of Duits, of toch in elk geval mio, dat in die talen min of meer de standaardafkorting voor miljoen is. Aferese is de procedure waarbij bloed van een donor wordt afgetapt en dan opnieuw wordt toegediend nadat bepaalde onderdelen van het bloed, zoals bloedplaatjes, witte bloedlichaampjes of , zijn afgescheiden en verwijderd. Anabolisme is de medische term voor de opbouw van weefsels. Ik vind je bijzonder grof klinken in je uitleg. Autonoom is de medische term voor zelfbeheersing, het vermogen om onafhankelijk zelfstandig te functioneren. Dit laatste komt veel voor bij bedlegerige patiënten die hun spieren niet goed kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een bloedvat waarmee bloed voor een bepaald orgaan wordt aangevoerd, zoals een lymfeklier of een nier.

Next

Engelse afkortingen

en dergelijke afkorting

De Standaard, 1996 Dorothee Sölle heeft zich intens ingelaten met mystiek omdat mystiek inderdaad de diepe en onuitputtelijke bron is van alle grote religieuze bewegingen die de mensheid heeft gekend, en van alle grote projecten van liefde die in de geschiedenis tot stand zijn gekomen en die nog dagelijks vorm krijgen: sociale strijd, milieubewegingen, bevrijdingsbewegingen, vredesbewegingen, e. In 2007 stelde toenmalig Google-ontwikkelaar Chris Messina in een tweet voor om de hashtag te gebruiken om groepen te creëren; we hebben het dan over 23 augustus 2007! Afkortingen Een afkorting of breviatuur is, in schriftelijk taalgebruik, een verkorte schrijfwijze van een woord of naam. Een antigeen is een lichaamsvreemde stof, vaak een eiwit of koolhydraat, die een immuniteitsreactie oproept. Nee, aan het einde van de zin komt maar één punt; als de zin op een afkorting met een punt eindigt, vervalt de zinseindepunt. Afonie is het verlies van de stem. Misschien moet ik ook die conclusie herzien. Bij het woord pin worden de letters als één woord uitgesproken, dit wordt een acroniem of letterwoord genoemd.

Next